ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Scotland

توسعه کلمه Scotland

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  country in the northern part of the island of Great Britain, division of the United Kingdom

 • نام : احسان

  Scotland, the U.K.’s northernmost country, is a land of mountain wildernesses such as the Cairngorms and Western Highlands, interspersed with glacial glens (valleys) and lochs (lakes)

 • نام : احسان

  Its major cities are Edinburgh, the capital, loomed over by its iconic castle, and Glasgow, famed for its vibrant cultural scene.

 • نام : احسان

  Scotland is also the ‘home of golf’, typified by the 16th-century Old Course at St Andrews. National animal: Unicorn

 • نام : سعید

  one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; located on the northern part of the island of Great Britain; famous for bagpipes and plaids and kilts

 • نام : پیمان

  Areas of oil and gas off Scotland 'may have been missed'

 • نام : پیمان

  Traffic congestion in Scotland cost drivers £2.4bn last year

 • نام : پیمان

  National Records of Scotland

 • نام : پیمان

  Scotland's National Tourist Organisation

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت