ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Qatar

توسعه کلمه Qatar

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Qatar is host of soccer World Cup 2022!!

 • نام : محمدعلي

  Qatar is smallest than a city in Iran!

 • نام : احسان

  A sheikhdom occupying a peninsula on the west coast of the Persian Gulf; population 833,300 (est. 2009); official language, Arabic; capital, Doha

 • نام : احسان

  The country was a British protectorate from 1916 until 1971, when it became a sovereign independent state.

 • نام : احسان

  A country of eastern Arabia on a peninsula in the southwest Persian Gulf.

 • نام : احسان

  achieved independence from the United Kingdom in 1971; the economy is dominated by oil.

 • نام : پیمان

  Qatar is a fascinating country in many respects.

 • نام : پیمان

  The following year Ras al Khaimah joined the federation while Qatar and Bahrain chose to.

 • نام : پیمان

  Qatar - and, the United States – had fallen into the hands of the Islamic militants.

 • نام : پیمان

  Lowest rate of inflation: Qatar had a rate of -4.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت