ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Puerto Rico 

توسعه کلمه Puerto Rico 

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  The island is also popularly known in Spanish as la isla del encanto, meaning "the island of enchantment".

 • نام : احسان

  In puerto rico, The currency (money) used is the United States dollar.

 • نام : احسان

  Puerto Rico means "rich port" in Spanish.

 • نام : احسان

  The Commonwealth of Puerto Rico includes the largest, main island and a number of smaller islands, including Mona, Vieques, and Culebra.

 • نام : پیمان

  An island in the Greater Antilles in the Caribbean Sea.

 • نام : پیمان

  Sun Juan is the capital of Puerto Rico.

 • نام : پیمان

  Puerto Rico is one of the earliest Spanish settlements in the New World.

 • نام : پیمان

  In 1952 Puerto Rico became a commonwealth in voluntary association with the US with full powers of local government.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت