ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Ping Pong

پينگ پونگ

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه Ping Pong و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه Ping Pong روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه Ping Pong در وب

Ping Pong

Phonetic: /'ˈpɪŋˌpɒŋ/

توسعه کلمه Ping Pong

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : sara.h_b68@yahoo.com

  thanks...

 • نام : ali

  What is difference between tennis and ping pong? Do anybody know?

 • نام : صبا

  a game where players use a round bat to hit a small light ball over a net on a big table

 • نام : هدي

  Ping pong is atractiv

 • نام : مهدي

  is a sport in which two or four players hit a lightweight ball back and forth across a table using a small, round bat

 • نام : احسان

  table tennis, ball game played with a small ball and paddles

 • نام : احسان

  The patient was ping-ponged from one medical specialist to another

 • نام : احسان

  to go back and forth; change rapidly or regularly; shift; bounce: For ten years the foreign correspondent ping-ponged between London and Paris.

 • نام : سعید

  a game (trade name Ping-Pong) resembling tennis but played on a table with paddles and a light hollow ball

 • نام : گیتا

  Ping pong court, ping pong buffering

 • نام : گیتا

  Ping pong set, and ping pong table

 • نام : گیتا

  relative items with the game

 • نام : گیتا

  The synonym is table tennis

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت