ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Peru

توسعه کلمه Peru

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  A country in South America on the Pacific coast, traversed throughout its length by the Andes; population 29,547,000 (est. 2009); official languages, Spanish and Quechua; capital, Lima.

 • نام : احسان

  The centre of the Inca empire, Peru was conquered by the Spanish conquistador Pizarro in 1532.

 • نام : احسان

  A country of western South America on the Pacific Ocean.

 • نام : احسان

  Republic in western South America, bordered by the Pacific Ocean to the west, Ecuador to the northwest, Colombia to the northeast, Brazil and Bolivia to the east, and Chile to the south

 • نام : پیمان

  "I was stationed in Peru," he said.

 • نام : پیمان

  The well in Peru, one line read, 12am.

 • نام : پیمان

  he spreadof learning in colonial Peru.

 • نام : پیمان

  pictures the old Peru as anearthly paradise.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت