ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Panama

توسعه کلمه Panama

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  a man's wide-brimmed hat of straw-like material, originally made from the leaves of a particular tropical palm tree.

 • نام : احسان

  A country of southeast Central America.

 • نام : احسان

  Republic on the Isthmus of Panama, which connects Central America and South America, bordered by Costa Rica to the west, and Colombia to the east.

 • نام : احسان

  A beautiful country in Central America bordering Colombia and Costa Rica.

 • نام : پیمان

  So I flew down to Panama.

 • نام : پیمان

  Hell, It's Panama all over again.

 • نام : پیمان

  He took about a million out of Panama.

 • نام : پیمان

  Panama! It was almost a groan that answered him.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت