ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Pakistan

توسعه کلمه Pakistan

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  Pakistan, officially the Islamic Republic of Pakistan, is a country in South Asia. It is the sixth-most populous country with a population exceeding 199 million people

 • نام : سعید

  a Muslim republic that occupies the heartland of ancient south Asian civilization in the Indus River valley; formerly part of India; achieved independence from the United Kingdom in 1947

 • نام : پیمان

  Pakistan is a country which is vicinity of Iran.

 • نام : پیمان

  Islamabad is the capital city of Pakistan.

 • نام : پیمان

  Pakistan has the third largest number of hungry people with a total of 43.4 million.

 • نام : پیمان

  Second formal language in Pakistan is English.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت