ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Norway

توسعه کلمه Norway

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  a mountainous European country on the northern and western coastline of Scandinavia, on the Norwegian Sea and the Arctic Ocean; population 4,660,500 (est. 2009); capital, Oslo; language, Norwegian (official).

 • نام : احسان

  Norway is a Scandinavian country encompassing mountains, glaciers and deep coastal fjords. Oslo, the capital, is a city of green spaces and museums, including the Edvard Munch Museum and the Norsk Folkemuseum, a collection of open-air historic buildings. Preserved 10th-century Viking ships are displayed at the Vikingskipshuset. Norway is also known for fishing, hiking and skiing – notably at Lillehammer’s Olympic resort.

 • نام : سعید

  a constitutional monarchy in northern Europe on the western side of the Scandinavian Peninsula; achieved independence from Sweden in 1905

 • نام : پیمان

  I thought you were in norway.

 • نام : پیمان

  And settled in Norway, to be with Tom.

 • نام : پیمان

  On 22nd May, both sheep sailed from Norway.

 • نام : پیمان

  In Norway I bought myself a fur jacket.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت