ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Malaysia

توسعه کلمه Malaysia

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سعید

  Wow! Malaysia's flag is very similar to USA's flag.

 • نام : محمدعلي

  The creator of the new Malaysia is Mahater Mohammad!!

 • نام : احسان

  Malaysia is a Southeast Asian country occupying the Malaysian Peninsula and part of the island of Borneo. It's known for its beaches, rainforests and mix of Malay, Chinese, Indian and European influences. The sprawling capital, Kuala Lumpur, is home to colonial buildings, busy shopping districts such as Bukit Bintang and skyscrapers including the iconic, 451m-tall Petronas Twin Towers. Currency: Malaysian ringgit

 • نام : سعید

  a constitutional monarchy in southeastern Asia on Borneo and the Malay Peninsula; achieved independence from the United Kingdom in 1957

 • نام : پیمان

  Study in Malaysia.

 • نام : پیمان

  Why Malaysia is fighting Singapore over a rock?

 • نام : پیمان

  Crocodile sightings triple in Malaysia.

 • نام : پیمان

  Protests greet Malaysia aid ship for Myanmar's Rohingya.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت