ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Madagascar

توسعه کلمه Madagascar

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Do you know exact location of Madagascar on the earth ?

 • نام : احسان

  Republic of Madagascar, island country located in the Indian Ocean off the southeastern coast of Africa

 • نام : احسان

  Madagascar, a huge island nation off the southeast coast of Africa, is home to thousands of animal species – like lemurs – found nowhere else, plus rainforests, beaches and reefs.

 • نام : سعید

  a republic on the island of Madagascar; achieved independence from France in 1960

 • نام : پیمان

  primary rainforests in Madagascar.

 • نام : پیمان

  far away off the coast of Madagascar.

 • نام : پیمان

  You ever been to Madagascar? he asked.

 • نام : پیمان

  Shown here is the cast of Madagascar 3 (2012).

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت