ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Japan

توسعه کلمه Japan

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

  • نام : احسان

    Japan is an island nation in the Pacific Ocean with high-rise-filled cities, imperial palaces, mountainous national parks and thousands of shrines and temples. Tokyo, the crowded capital, is known for its neon skyscrapers and pop culture. In contrast, Kyoto offers Buddhist temples, Shinto shrines, gardens and cherry blossoms. Sushi, the national dish, is served everywhere from casual pubs to gourmet restaurants.

  • نام : سعید

    a string of more than 3,000 islands east of Asia extending 1,300 miles between the Sea of Japan and the western Pacific Ocean

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت