ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Italy

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سعید

  Map of Italy very like to woman's boots.

 • نام : احسان

  Italy, commanding a long Mediterranean coastline, has left a powerful mark on Western culture and cuisine. Its capital, Rome, is home to the Vatican as well as landmark art and ancient ruins. Other major cities include Florence, with Renaissance treasures such as Michelangelo’s "David" and its leather and paper artisans; Venice, the sinking city of canals; and Milan, Italy’s fashion capital.

 • نام : احسان

  The name Italy (Italia) is an ancient name for the country and people of Southern Italy. Originally is was spelled Vitalia, probably from the same root as the Latin vitulus (a one-year-old calf), thus literally meaning 'calf-land' or "Land of Cattle

 • نام : احسان

  A peninsula of southern Europe projecting into the Mediterranean Sea between the Tyrrhenian and Adriatic Seas.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت