ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Iceland

توسعه کلمه Iceland

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Is there Iceland in the Europe ?!!

 • نام : احسان

  An island country is a country whose primary territory consists of one or more islands or parts of islands.

 • نام : احسان

  The percentage of island countries that are democratic is higher than that of continental countries.

 • نام : احسان

  As of 2011, 46 (approximately 24%) of the 193 UN member states are island countries.

 • نام : احسان

  With little i means a piece of land surrounded by water. "the island of Crete"

 • نام : حسن

  Island=جزیره/ Iceland=ایسلند

 • نام : پیمان

  Farmed fish escapes from pens in Iceland

 • نام : پیمان

  Iceland's President Wants to Ban Pineapple on Pizza

 • نام : پیمان

  Iceland to have a taste of winter

 • نام : پیمان

  Icelandic sailor's strike at an end

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت