ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Germany

توسعه کلمه Germany

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Frankfort's airport in Germany is one of the biggest field in all over the world!

 • نام : javad

  the current capital of Iran is Tehran.

 • نام : محمدعلي

  Before 1990 the Germany was divided with the Berlin wall into two autonomous states!!

 • نام : احسان

  A country in central Europe

 • نام : احسان

  This in turn comes from a Germanic word meaning "folk" (leading to Old High German diot, Middle High German diet), and was used to differentiate between the speakers of Germanic languages and those who spoke Celtic or Romance languages

 • نام : سعید

  a republic in central Europe; split into East German and West Germany after World War II and reunited in 1990

 • نام : پیمان

  Germany accepts Trump challenge to spend more on defeat.

 • نام : پیمان

  Germany and US pledge to confront Russia.

 • نام : پیمان

  In Germany, the male breadwinner is still king.

 • نام : پیمان

  German parents told to destroy doll that can spy on children.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت