ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Czechoslovakia

توسعه کلمه Czechoslovakia

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : javad

  those are two seperate country.

 • نام : javad

  two seperated countries: Czech and Oslovakia.

 • نام : javad

  The current capital of Czech is Prague.

 • نام : javad

  the current capital of Oslavakia is Bratislava.

 • نام : A

  Czech Slovakia in 1992 was separated into two countries, the Czech Republic and Slovakia.

 • نام : javad

  both upon countries was separated in 1992.

 • نام : احسان

  country 1918–92 cen Europe; a republic

 • نام : احسان

  From 1948 to 1990 Czechoslovakia was part of the Marxist–Leninist Warsaw Pact, which was formed in May 1955, and had a command or planned economy.

 • نام : احسان

  a former republic in central Europe: formed after World War I

 • نام : احسان

  Czechoslovakia was created out of the northern part of the Austro-Hungarian Empire at the end of the First World War.

 • نام : پیمان

  "Czechoslovakia will fight!" he shouted.

 • نام : پیمان

  The next morning he was deported from Czechoslovakia.

 • نام : پیمان

  He had done as much with Czechoslovakia, and nothing had happened.

 • نام : پیمان

  He also held back Patton from driving into Czechoslovakia, which could have been achieved with ease.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت