ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Czech

توسعه کلمه Czech

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Before seperation Czechoslovakia was concluded Czech !!

 • نام : احسان

  a native or inhabitant of the Czech Republic or (formerly) Czechoslovakia, or a person of Czech descent.

 • نام : احسان

  the Western Slavic language spoken in the Czech Republic, closely related to Slovak. It has over 10 million speakers.

 • نام : احسان

  a native or inhabitant of western Czechoslovakia including Bohemia and Moravia.

 • نام : احسان

  Of or relating to the Czech Republic or its people, language, or culture

 • نام : پیمان

  Czech secret police.

 • نام : پیمان

  crossing the Czech point.

 • نام : پیمان

  Well, I believe that is the Czech language.

 • نام : پیمان

  we were intending to visit the Czech Republic.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت