ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Cyprus

توسعه کلمه Cyprus

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  an island country in southeastern Europe, in the eastern Mediterranean Sea, about 50 miles (80 km) south of the Turkish coast; population 1,084,700 (est. 2009); capital, Nicosia; official languages, Greek and Turkish.

 • نام : احسان

  Island republic in the eastern Mediterranean Sea, south of Turkey and west of Syria. Nicosia is its capital and largest city.

 • نام : احسان

  In Biblical the meaning of the name Cyprus is: Fair, fairness.

 • نام : احسان

  An island lying in the eastern Mediterranean about 80 km (50 miles) south of the Turkish coast; population 1,084,700 (est. 2009); official languages, Greek and Turkish; capital, Nicosia.

 • نام : احسان

  An island in europe which rightfully belongs to the Greeks

 • نام : حسن

  an island in sowth europe fame with donkey

 • نام : حسن

  to bring donkey of cyprus

 • نام : پیمان

  Have a ggod time in Cyprus.

 • نام : پیمان

  There are training camps for hounds in Cyprus.

 • نام : پیمان

  I highlighted the items due to be unloaded here in Cyprus.

 • نام : پیمان

  John suggested that he return to Cyprus with them until he.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت