ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Canada

توسعه کلمه Canada

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  The name Canada comes from a St. Lawrence Iroquoian word, kanata, meaning “village” or “settlement”.

 • نام : احسان

  The name of Canada has been in use since the founding of Canada in the 16th century, with the name originating from a Saint-Lawrence Iroquoian word kanata (or canada) for "settlement", "village", or "land".

 • نام : احسان

  The origin of the name "Canada" comes from the expedition of explorer Jacques Cartier up the St. Lawrence River in 1535.

 • نام : احسان

  a country in North America.

 • نام : پیمان

  She got one from Canada.

 • نام : پیمان

  He must have meant Canada.

 • نام : پیمان

  In Canada there were two.

 • نام : پیمان

  enter and live in Canada?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت