ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Bulgaria

توسعه کلمه Bulgaria

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Does the European Union is consist of Bulgaria?!!

 • نام : محمدعلي

  Who know the some celebrated cities of Bulgaria?!!

 • نام : محمدعلي

  Bulgaria is not in the well-suited economical condition!!!

 • نام : احسان

  Republic in southeastern Europe in the eastern part of the Balkan Peninsula, bordered by Romania to the north, the Black Sea to the east, Turkey to the southeast, Greece to the south, and Macedonia and Yugoslavia to the west.

 • نام : احسان

  A country of southeast Europe on the Black Sea

 • نام : احسان

  It was settled in the 6th century ad by Slavs

 • نام : احسان

  population is 7,204,700 (est. 2009); official language, Bulgarian; and capital is the largest city Sofia.

 • نام : پیمان

  Instead of being returned to her biological or her adopted parents, Maria will now be placed in foster care in Bulgaria.

 • نام : پیمان

  And, later, when I went on a book tour in Bulgaria, the Bulgarians had discovered this fact about me.

 • نام : پیمان

  Bulgaria recently announced they will forgo adopting the single Euro currency

 • نام : پیمان

  In Bulgaria, a bus bomb killed seven young Israelis and injured at least 20 more.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت