ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Brazil

توسعه کلمه Brazil

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Brazil will be a host of 2016 Rio Olympic games!!!

 • نام : احسان

  a large three-sided nut with an edible kernel, several of which develop inside a large woody capsule borne by a South American forest tree.

 • نام : احسان

  hard red timber from which dye may be obtained.

 • نام : احسان

  The largest country in the continent, it was ruled by Portugal from 1500 to 1822

 • نام : محمدعلي

  Wide variety of coffee is an important production of Brazil !

 • نام : پیمان

  I heard them in brazil.

 • نام : پیمان

  Brazil exports 2.200.000 mt.

 • نام : پیمان

  The family hosts the show in Brazil.

 • نام : پیمان

  The richer Brazil became the busier he became.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت