ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Block

توسعه کلمه Block

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سمیهa

  بنداوردن‌، انسداد، جعبه‌ قرقره‌، اتحاد دو ياچند دسته‌بمنظور خاصي‌، بلوك‌، كنده‌، مانع‌ ورادع‌، قطعه‌، بستن‌،مسدود كردن‌، مانع‌ شدن‌ از، بازداشتن‌، قالب‌ كردن‌،توده‌، قلنبه‌

 • نام : سمیهa

  verb:obstruct; hinder, thwart

 • نام : سمیهa

  noun. chunk; obstacle; piece, unit of text that is marked for a future processing operation (Computers); mold; obstruction; scaffold, gallows; rectangle space surrounded by streets

 • نام : سمیهa

  علوم مهندسى : قالب ريختن

 • نام : سمیهa

  affect block:در روانشناسى : وقفه عاطفه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت