ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Below

پائين

مرجع: 1100 Wordsبرای مشاهده عکس های کلمه Below روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه Below در وب

توسعه کلمه Below

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " بیلو" فرقونو ببر طبقه "پایین".

 • نام : ar

  مرتبط = below ones breath -below capacity-below par

 • نام : A

  "بیلو" بنداز"پایین"

 • نام : محمدعلي

  When we were at the top mountain the entire city located below us!!

 • نام : محمدعلي

  The thief was entered to the house from below the door regarding to his slender body,,detector said!

 • نام : احسان

  at a lower level or layer than. "just below the pocket was a stain"

 • نام : احسان

  extending underneath. "the tunnel below the crags"

 • نام : احسان

  at a lower level or layer. "he jumped from the window into the moat below"

 • نام : احسان

  a. On or to a lower floor; downstairs. b. Nautical On or to a lower deck

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت