ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Beat

زدن

مرجع: 1100 Wordsبرای مشاهده عکس های کلمه Beat روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه Beat در وب

توسعه کلمه Beat

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: (هدفا رو " بی ترتیب" "بزن".

 • نام : مسعود چراغی

  to strike or hit repeatedly

 • نام : ar

  مرتبط= beat a record

 • نام : امید

  to get the most points, votes etc in a game, race, or competition

 • نام : محمدعلي

  You can not repeat the record that you had been beat when you was young!!

 • نام : محمدعلي

  To start faulty radio you should beat strictly behind it!!

 • نام : محمدعلي

  The camel begun to move slowly after a soft beat on his back!

 • نام : A

  Tukey beat russia's airplane that fly on syria's sky.ترکیه هواپیمای روسی را که در آسمان سوریه پرواز می کرد را زد

 • نام : الهام

  to hit something repeatedly

 • نام : N

  To punish by hitting or whipping; flog

 • نام : N

  to dash against: rain beating the trees

 • نام : N

  to stir vigorously

 • نام : N

  to overcome, as in a contest; defeat

 • نام : محمدعلي

  An uncoordinated beat can disturbe all the music!

 • نام : احسان

  strike (a person or an animal) repeatedly and violently so as to hurt or injure them, typically with an implement such as a club or whip.

 • نام : احسان

  defeat (someone) in a game or other competitive situation. "she beat him easily at chess"

 • نام : احسان

  a main accent or rhythmic unit in music or poetry. "the glissando begins on the second beat"

 • نام : احسان

  the movement of a bird's wings. "the beat of the swallow's wings as they dive after midges"

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت