ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Barrier

مانع

مرجع: 1100 Wordsبرای مشاهده عکس های کلمه Barrier روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه Barrier در وب

توسعه کلمه Barrier

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: " بِری یه " طرف که "مانع" نشی بهتره.

 • نام : مسعود چراغی

  something put up as a defence or protection

 • نام : ar

  barrier combat air patrol barcap

 • نام : محمد

  rule, law and problem that prevent pepole from doing something.

 • نام : ar

  مشابه = experimental barrier

 • نام : ar

  مشابه = operational barrier

 • نام : A

  lazy is barrier to progress. تنبلی مانع پیشرفت است

 • نام : محمدعلي

  A Barrier in the road!!

 • نام : مصطفی

  1- a long pole, fence, wall or natural feature, such as a mountain or sea, that stops people from going somewhere Barriers have been erected all along the route the Pope will take. The mountains acted as a natural barrier to the spread of the disease.

 • نام : مصطفی

  2. a gate in some railway stations through which you must go to get on a train Passengers are requested to show their tickets at the barrier.

 • نام : احسان

  a fence or other obstacle that prevents movement or access. "the mountain barrier between Norway and Sweden

 • نام : احسان

  a gate at a car park or railway station that controls access by being raised or lowered

 • نام : احسان

  a circumstance or obstacle that keeps people or things apart or prevents communication or progress. "a language barrier

 • نام : احسان

  a medieval war game in which combatants fight on foot with a fence or railing between them

 • نام : حسین

  a fence or other obstacle that prevents movement or access.

 • نام : حسین

  "the mountain barrier between Norway and Sweden"

 • نام : حسین

  synonyms: fence, railing, barricade, hurdle, bar, blockade, roadblock; fencing "police erected barriers to control the crowd"

 • نام : حسین

  a gate at a car park or railway station that controls access by being raised or lowered.

 • نام : پیمان

  We must work hard to break down social barriers.

 • نام : پیمان

  As a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.

 • نام : پیمان

  The first question we must raise is whether a cultural barrier existed between those groups.

 • نام : پیمان

  A sort of barrier.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت