ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Bar

مانع شدن

مرجع: 1100 Wordsبرای مشاهده عکس های کلمه Bar روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه Bar در وب

توسعه کلمه Bar

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " بار" " مانع " افزایش سرعت ماشینه.

 • نام : مسعود چراغی

  hinder - prevent - to make difficult

 • نام : ar

  مرتبط=bar association-bar automatic

 • نام : A

  The major reason that bar to succeeding is lazy. دلیل اصلی که مانع موفقیت می شود تنبلی است.

 • نام : محمدعلي

  We should eliminate any barrier in our life!!

 • نام : محمدعلي

  For unwanted diving to the deep section of the pool ,it surrounded with net barrier!!

 • نام : محمدعلي

  The bar at the end of avenue engendered the high dense traffic!

 • نام : امیر

  کدبندی: رفتن به بار و الکل ! مانع فکر کردن درست می شود.

 • نام : محمدعلي

  Rage is a gigantic bar for spirit promotion!

 • نام : احسان

  a long rigid piece of wood, metal, or similar material, typically used as an obstruction, fastening, or weapon'

 • نام : احسان

  a counter in a pub, restaurant, or cafe across which drinks or refreshments are served. "standing at the bar

 • نام : احسان

  fasten (something, especially a door or window) with a bar or bars. "she bolted and barred the door

 • نام : احسان

  prevent or prohibit (someone) from doing something or from going somewhere. "journalists had been barred from covering the elections

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت