ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Bangladesh

توسعه کلمه Bangladesh

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  There was an argument about Bangladesh among India and Pakistan!!

 • نام : احسان

  Bangladesh is old Banga or Bangla with a history as old as 1,000 BC.

 • نام : احسان

  Banga (Bengal) is a wet country, criss-crossed by a thousand rivers and washed by monsoons and floods from the Himalayas.

 • نام : احسان

  A country of southern Asia on the Bay of Bengal.

 • نام : احسان

  Bangladesh is a beautiful small country located in South-East Asia in the Indian- subcontinent.

 • نام : پیمان

  Formerly East Pakistan.

 • نام : پیمان

  They should go to Bangladesh, where they came from

 • نام : پیمان

  A one-meter increase displaces almost 20 million people in Bangladesh alone.

 • نام : پیمان

  On Sunday, Bangladesh held the 10th general election since it became an independent state

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت