ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Ban

توسعه کلمه Ban

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ar

  مرتبط= ban item-banal-banality

 • نام : hedy

  syn for ban: prohibition, veto

 • نام : A

  ban and prophit are synonym.

 • نام : مهتاب

  boycott

 • نام : A

  American has baned Iran.آمریکا ایران را تحریم کرده است

 • نام : محمدعلي

  Shoreline had the sign that told: Men are banned arriving here!(iranian's beach)

 • نام : aria

  sunction

 • نام : محمدعلي

  American'c government banned some Iranians responsibles entrance to the country!

 • نام : N

  to prohibit, forbid, or bar; interdict

 • نام : N

  To refuse to allow (someone) to do something, go somewhere, or be a participant; exclude

 • نام : N

  to curse; execrate

 • نام : N

  a formal ecclesiastical condemnation or excommunication

 • نام : محمدعلي

  All people were banned to approach toward the murder attack area!

 • نام : احسان

  officially or legally prohibit (something). "parking is banned around the harbour in summer

 • نام : احسان

  an official or legal prohibition. "a proposed ban on cigarette advertising

 • نام : احسان

  a curse. "the land might be smitten by the ban which once fell upon the Canaanites

 • نام : احسان

  To prohibit (an action) or forbid the use of (something), especially by official decree: banned smoking in theaters; banned pesticides in parks

 • نام : پیمان

  Why was I banned?

 • نام : پیمان

  Hunting is banned in national parks.

 • نام : پیمان

  It's my view that guns should be banned.

 • نام : پیمان

  The sale of cigarettes should be banned.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت