ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Balance

توسعه کلمه Balance

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ar

  مرتبط = balance climbing - balance beam - balance coil

 • نام : ar

  مشابه = tourism balance of trade, travel account - bank balance

 • نام : shomaleiran20@gmail.com

  Harmony, Poise

 • نام : محمدعلي

  The economy minister should make a balance between exports and imports!

 • نام : امیر

  کد بندی: بالانس فرمان در فارسی استفاده میشه.

 • نام : محمدعلي

  I balanced wheels of bicycle before running it!

 • نام : N

  a state of equilibrium or equipoise; equal distribution of weight, amount, etc

 • نام : N

  mental or emotional steadiness

 • نام : N

  the power or ability to decide an outcome

 • نام : N

  to be equal or proportionate to

 • نام : محمدعلي

  The device is needed a balance before using it correctly !

 • نام : احسان

  an even distribution of weight enabling someone or something to remain upright and steady. "she lost her balance and fell

 • نام : احسان

  a situation in which different elements are equal or in the correct proportions. "the obligations of political balance in broadcasting

 • نام : احسان

  put (something) in a steady position so that it does not fall. "a mug that she balanced on her knee

 • نام : احسان

  offset or compare the value of (one thing) with another. "the cost of obtaining such information needs to be balanced against its benefits

 • نام : پويا

  bank balance موجودي بانكي

 • نام : پیمان

  I was losing balance.

 • نام : پیمان

  Tom kept his balance.

 • نام : پیمان

  Tom regained his balance.

 • نام : پیمان

  The budget must be balanced.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت