ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Bahrain

توسعه کلمه Bahrain

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  Bahrain, a nation comprising more than 30 islands in the Persian (Arabian) Gulf, has been at the center of major trade routes since antiquity. In its modern capital, Manama, the acclaimed Bahrain National Museum showcases artifacts from the ancient Dilmun civilization that flourished in the region for millennia.

 • نام : احسان

  The city's thriving Bab el-Bahrain souk offers wares from colorful handwoven fabrics and spices to pearls.

 • نام : احسان

  Bahrain, small Arab state situated in a bay on the southwestern coast of the Persian Gulf

 • نام : احسان

  It is an archipelago consisting of Bahrain Island and some 30 smaller islands.

 • نام : پیمان

  Bahrain attracts $281mln investments in 2016.

 • نام : پیمان

  vBahrain to take part in Canada race.

 • نام : پیمان

  Bahrain weather forecast

 • نام : پیمان

  Bahrain to Host Inaugural Middle East & Africa Fintech Forum

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت