ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Bacteria

توسعه کلمه Bacteria

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ar

  مرتبط = ropy bacteria - acid-forming bacteria

 • نام : ar

  مشابه = to incubate bacteria - bacterial food intoxication

 • نام : محمدعلي

  Some bacterias are contagious!!

 • نام : محمدعلي

  Bacterias are in the microbe families!?!.

 • نام : A

  bacterias are good and bad.باکتریها دارای خوب و بد هستند

 • نام : محمدعلي

  Bacterias are smallest creature!!

 • نام : احسان

  synonyms: microorganisms, microbes, germs, bacilli, pathogens

 • نام : احسان

  Bacteria are microscopic living organisms, usually one-celled, that can be found everywhere

 • نام : احسان

  Microscopic single-cell (unicellular) life form that exists practically everywhere in the Earth's environment

 • نام : احسان

  ubiquitous one-celled organisms, spherical, spiral, or rod-shaped and appearing singly or in chains, comprising the Schizomycota

 • نام : پیمان

  Bacteria can cause.

 • نام : پیمان

  Eating bacteria can feed on them.

 • نام : پیمان

  Bacteria that live without sunlight.

 • نام : پیمان

  By bacteria can cause infection.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت