ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Azerbaijan

توسعه کلمه Azerbaijan

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Azerbaijan is our north West Country neighbor !

 • نام : محمدعلي

  Azerbaijan was included in our country territory many years ago!!

 • نام : احسان

  zerbaijan, the nation and former Soviet republic, is bounded by the Caspian Sea and Caucasus Mountains, which span Asia and Europe. Its capital, Baku, is famed for its medieval walled city.

 • نام : احسان

  The Azerbaijan Democratic Republic proclaimed its independence in 1918 and became the first Muslim-majority

 • نام : محمدعلي

  Can you believe that Azerbaijan was our colony in less than 200 years ago?!

 • نام : احسان

  Azerbaijan is a geographical name.

 • نام : احسان

  On the one hand this name is linked with the population, which lived in this region for thousand of years before our era, and who were mostly fire-worshippers. Local population considered that fire was their God and so they worshipped the fire. "Azer" means fire.

 • نام : سعید

  a landlocked republic in southwestern Asia; formerly an Asian soviet

 • نام : پیمان

  and I flew to Azerbaijan on an airplane.

 • نام : پیمان

  The future of Azerbaijan, where we were, was now contested.

 • نام : پیمان

  south of Kyrgyzstan and even to Azerbaijan on that student exchange.

 • نام : پیمان

  region towards the newly independent country of Azerbaijan and its capital city, Baku.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت