ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Average

توسعه کلمه Average

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  adj. ==> constituting the result obtained by adding together several quantities and then dividing this total by the number of quantities ==> the average temperature in May was 64°F

 • نام : امیر

  noun ==> a number expressing the central or typical value in a set of data, in particular the mode, median, or (most commonly) the mean, which is calculated by dividing the sum of the values in the set by their number ==> the housing prices there are twice the national average

 • نام : امیر

  verb ==> achieve or amount to as an average rate or amount over a period of time ==> annual inflation averaged 2.4 percent

 • نام : ar

  مشابه=stand average height

 • نام : ar

  مشابه=average food service check

 • نام : A

  average is medium any thing.

 • نام : محمدعلي

  Average temperature in autumn is 20 degrees around our vicinity!!

 • نام : احسان

  the proportion of over-60s is above the EU average of 19 per cent

 • نام : احسان

  the apportionment of financial liability resulting from loss of or damage to a ship or its cargo

 • نام : احسان

  constituting the result obtained by adding together several amounts and then dividing this total by the number of amounts

 • نام : احسان

  amount to or achieve as an average rate or amount over a period of time; mean

 • نام : پیمان

  You're average student.

 • نام : پیمان

  I sleep six hours a day on average.

 • نام : پیمان

  On the average, I go to the movies once a week.

 • نام : پیمان

  He is of average height.

 • نام : safa19792002@yahoo.com

  کانال تلگرام ۵۰۴ و ۱۱۰۰ لغت telegram.me/edu504

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت