ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Austria

توسعه کلمه Austria

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Austria is Germany's neighborhood!

 • نام : محمدعلي

  Adolf hitler was from Austria originally!!

 • نام : احسان

  Republic of Austria, country in central Europe

 • نام : احسان

  Austria comes from Medieval Latin (Marchia) Austriaca meaning 'eastern borderland'.

 • نام : احسان

  A landlocked country of central Europe. Settled by Celtic tribes, the region was conquered (15 bc-ad 10) by the Romans

 • نام : احسان

  The flag of Austria is a red and white horizontal triband that was adopted on May 1, 1945.

 • نام : سعید

  mountainous republic in central Europe; under the Habsburgs (1278-1918) Austria maintained control of the Holy Roman Empire and was a leader in European politics until the 19th century

 • نام : پیمان

  Austria seeks compensation from Airbus on Eurofighter deal.

 • نام : پیمان

  Austrian police arrest man describes as Hitler's double.

 • نام : پیمان

  Migrants head to Switzerland amid Austria border crackdown.

 • نام : پیمان

  Austrian utility giant trials Blockchain energy trading.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت