ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Australia

توسعه کلمه Australia

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید امیر محمد

  .good

 • نام : احسان

  Australia is a country, and continent, surrounded by the Indian and Pacific oceans. Its major cities – Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide – are coastal, but its capital, Canberra, is inland and nicknamed the "Bush Capital." The country is known for its Sydney Opera House, Great Barrier Reef, the vast Outback (interior desert wilderness) and unique animal species including kangaroos and duck-billed platypuses.

 • نام : سعید

  a nation occupying the whole of the Australian continent; aboriginal tribes are thought to have migrated from southeastern Asia 20,000 years ago; first Europeans were British convicts sent there as a penal colony

 • نام : پیمان

  Don't know about Australia.

 • نام : پیمان

  before he comes to Australia.

 • نام : پیمان

  In Australia, coal is a big deal.

 • نام : پیمان

  You can't take cars to Australia.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت