ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Attack

توسعه کلمه Attack

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  verb ==> take aggressive action against (a place or enemy forces) with weapons or armed force, typically in a battle or war ==> in December, the Japanese attacked Pearl Harbor

 • نام : امیر

  noun ==> an aggressive and violent action against a person or place ==> he was killed in an attack on a checkpoint

 • نام : ar

  مرتبط = attack aircraft carrier

 • نام : محمدعلي

  I can remember air attack from Iraqi's Air Force many years ago!!

 • نام : محمدعلي

  I believe that In our society we should be carefully prepare for any attack!!

 • نام : A

  saudia have attacked to yaman.

 • نام : محمدعلي

  In wild forest we should be ready for animals suddenly attack!!

 • نام : محمدعلي

  The stressful life would result to heart attack!!

 • نام : N

  To set upon with violent force

 • نام : N

  To criticize strongly or in a hostile manner

 • نام : N

  To start work on with purpose and vigor: attack a problem

 • نام : احسان

  take aggressive military action against (a place or enemy forces) with weapons or armed force. "in February the Germans attacked Verdun

 • نام : احسان

  criticize or oppose fiercely and publicly. "he attacked the government's defence policy

 • نام : احسان

  an aggressive and violent act against a person or place. "he was killed in an attack on a checkpoint

 • نام : احسان

  an instance of fierce public criticism or opposition. "he launched a stinging attack on the Prime Minister

 • نام : پیمان

  I had a heart attack.

 • نام : پیمان

  Someone attacked Tom.

 • نام : پیمان

  We were under attack.

 • نام : پیمان

  Tom was attacked by a car.

 • نام : safa19792002@yahoo.com

  کانال تلگرام ۵۰۴ و ۱۱۰۰ لغت telegram.me/edu504

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت