ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Attach

توسعه کلمه Attach

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ar

  مشابه = reactive attachment disorder, attachment disorder

 • نام : ar

  مشابه = secure attachment - insecure attachment

 • نام : محمدعلي

  My photo is attached to the letter!!

 • نام : محمدعلي

  Each contract may have a some attachment's!!

 • نام : A

  Answering was attached to question.جواب ضمیمه سوال بود

 • نام : محمدعلي

  Attachments to the letter is lost!

 • نام : محمدعلي

  Answer was attached to the question!(with best regards)

 • نام : N

  To fasten, secure, or join: attached the wires to the post

 • نام : N

  To connect as an adjunct or associated condition or part: Many major issues are attached to this legislation

 • نام : N

  to assign or attribute: to attach significance to a gesture

 • نام : احسان

  join or fasten (something) to something else.

 • نام : احسان

  attach your safety line to the bridge

 • نام : احسان

  synonyms: fasten, fix, affix, join, connect, couple, link, secure, make fast, tie, tie up, bind, fetter, strap, rope, tether, truss, lash, hitch, moor, anchor, yoke, chain

 • نام : احسان

  attribute importance or value to. "he doesn't attach too much importance to fixed ideas

 • نام : پیمان

  Tom attached the string to the kite.

 • نام : پیمان

  I forgot to attach a stamp to the envelope.

 • نام : پیمان

  I'm attaching three files.

 • نام : پیمان

  He is deeply attached to her.

 • نام : safa19792002@yahoo.com

  کانال تلگرام ۵۰۴ و ۱۱۰۰ لغت telegram.me/edu504

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت