ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Astronomy

توسعه کلمه Astronomy

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  the branch of science that deals with celestial objects, space, and the physical universe as a whole.

 • نام : وحید

  the scientific study of the stars, planets, and other objects in the universe

 • نام : مسعود چراغی

  the study of the stars and their movements.

 • نام : محسن

  the scientific study of the stars

 • نام : ar

  مشابه = celestial navigation, celo navigation, nautical astronomy

 • نام : ar

  مشابه = balloon astronomy

 • نام : ar

  مشابه = radio astronomy - ultraviolet astronomy

 • نام : محمدعلي

  Astronomy is really astounding science!!

 • نام : A

  astronomy is one of attractive sciences.

 • نام : محمدعلي

  Astronomical study was on

 • نام : محمدعلي

  Astronomical conversation is favorite topic of study for many scientists from many years ago!!

 • نام : محمدعلي

  "Khaje Nasir"was one os the astronomy scientist in Iranian history!!

 • نام : محمدعلي

  Some legends about astronomy is thoroughly fiction!!

 • نام : احسان

  Astronomy is the study of the sun, moon, stars, planets, comets, gas, galaxies, gas, dust and other non-Earthly bodies and phenomena.

 • نام : احسان

  The scientific study of matter and phenomena in the universe, especially in outer space, including the positions, dimensions, distribution, motion, composition

 • نام : احسان

  Astronomy, a natural science, is the study of celestial objects (such as stars, galaxies, planets, moons, asteroids, comets and nebulae) and processes (such as supernovae explosions, gamma ray bursts, and cosmic microwave background radiation), the physics, chemistry, and evolution of such objects and processes

 • نام : احسان

  Astronomy was greatly furthered by the invention of the telescope,

 • نام : پیمان

  He is an expert in astronomy.

 • نام : پیمان

  Tom is an amateur astronomer.

 • نام : پیمان

  Astronomy deals with the stars and planets.

 • نام : پیمان

  Tom is the president of the local astronomy club.

 • نام : safa19792002@yahoo.com

  کانال تلگرام ۵۰۴ و ۱۱۰۰ لغت telegram.me/edu504

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت