ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Arrest

توسعه کلمه Arrest

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  در قانون فقه:arrest warrant(قرار توقیف)

 • نام : حامد

  catch

 • نام : حامد

  captuer-detain-take prisoner

 • نام : حامد

  the racketeers were arrested via police in airport-قاچاقجیان در فرودگاه توسط پلیس دستگیر شدند

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( اِ وا خاک بسر" ارست" را " دستگیر کردند.

 • نام : مهدی

  You had better not go out at this rush, you might get arrested بهتره تو این شلوغی نری بیرون ممکنه دستگیر بشی

 • نام : محمدعلي

  These day's are anniversary of Iranian soldiers freedom that was arrested during 8 years war!!

 • نام : محمدعلي

  Were arrested!

 • نام : shomaleiran20@gmail.com

  Caitiff, Captive, Charitable

 • نام : امیرحسین

  I have a warrant for your arrest.

 • نام : محمدعلي

  The police arrested how have unruly behavior!!

 • نام : الهام

  Meaning 1: ( used about the police) to take sb prisoner in order to question him/ her about a crime

 • نام : الهام

  Meaning 2: the act of arresting sb. توقیف کردن

 • نام : A

  The police must arest thiefs.پلیس باید سارقان را دستگیر کند

 • نام : محمدعلي

  He know that if he continue brawl in the avenue ,he will be arrestted by police!

 • نام : محمدعلي

  Detector reveals that whom had been arrested previously was really innocent!

 • نام : احسان

  seize (someone) by legal authority and take them into custody.

 • نام : احسان

  the police arrested him for possession of marijuana

 • نام : احسان

  stop or check (progress or a process).

 • نام : احسان

  the spread of the disease can be arrested

 • نام : پیمان

  Tom was arrested.

 • نام : پیمان

  Am I under arrest?

 • نام : پیمان

  I'll being arrested.

 • نام : پیمان

  Should we arrest Tom?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت