ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Arms

توسعه کلمه Arms

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  weapons and ammunition; armaments.

 • نام : محمدعلي

  Arms are parts of the hands!!!

 • نام : الهام

  Weapons, especially those that are used in war

 • نام : الهام

  They armed men for battle.

 • نام : N

  To supply or equip oneself with weaponry

 • نام : N

  To prepare oneself for warfare or conflict

 • نام : N

  A branch of a military force: infantry, armor, and other combat arms

 • نام : N

  to serve in the armed forces

 • نام : احسان

  arms and ammunition

 • نام : احسان

  synonyms: weapons (of war), weaponry, firearms, guns, ordnance, cannon, artillery, armaments, munitions, instruments of war, war machines, military supplies, materiel

 • نام : احسان

  distinctive emblems or devices originally borne on shields in battle and now forming the heraldic insignia of families, corporations, or countries.

 • نام : احسان

  synonyms: crest, emblem, heraldic device, coat of arms, armorial bearing, insignia, escutcheon, shield, heraldry, blazonry "the family arms

 • نام : محمدعلي

  The army is equipped with new arms!

 • نام : پیمان

  UK arms industry exports most to Persian Gulf States.

 • نام : پیمان

  Arms trade treaty.

 • نام : پیمان

  What is small arms and light weapon?

 • نام : پیمان

  weapons and ammunition

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت