ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Area

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  Tehran is divided to 22 area's

 • نام : A

  Rural area is better than urban area.

 • نام : محمدعلي

  The area around park is a suitable place for morning sports!!

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر ----> erya

 • نام : الهام

  Meaning 1: a part of a town, a country, or the world

 • نام : الهام

  Meaning 2: the size of a surface that you can calculate by multiplying the length by the width. مساحت

 • نام : محمدعلي

  Area in our vicinity is full of long tower!!

 • نام : Mina

  an extent of space or surface: the dark areas in the painting

 • نام : Mina

  a piece of unoccupied ground

 • نام : Mina

  extent; range; scope

 • نام : Mina

  a section reserved for a specific function: the dining a

 • نام : محمدعلي

  Police suggest to all citizens to avoide going to slum areas!

 • نام : احسان

  a region or part of a town, a country, or the world. "rural areas of Britain

 • نام : احسان

  synonyms: district, region, zone, sector, quarter

 • نام : احسان

  the extent or measurement of a surface or piece of land. "the area of a triangle

 • نام : احسان

  synonyms: expanse, extent, size, scope, compass

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت