ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Approve

توسعه کلمه Approve

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  syn:admit-accord-grant-okey and ...

 • نام : امیر

  officially agree to or accept as satisfactory.

 • نام : غزل

  meaning1::::1. (often with of) to be pleased with or think well of (a person, thing etc).------ I approve of your decision. موافق بودن؛ تأیید کردن

 • نام : غزل

  meaning2: ::::::to agree to (something). The committee approved the plan. موافقت کردن؛ رضایت دادن

 • نام : غزل

  syn: agree to, second, allow, pass, accept, confirm, recommend, permit, sanction,

 • نام : سينا

  [intransitive----to think that someone or something is good, right, or suitable [≠ disapprove

 • نام : سينا

  transitive(فعل متعدی)----to officially accept a plan, proposal etc

 • نام : منصور

  pass-okay-admit

 • نام : ar

  مرتبط = approved circuit - approved data

 • نام : ar

  مشابه = to have approved - to be approved

 • نام : shomaleiran20@gmail.com

  Acquiesce, Admit, Agree, Assent, Comply

 • نام : A

  will Iran's congress approve nuclear agreement?

 • نام : محمدعلي

  In our routine examination 10 is minimum grade to be approved!!

 • نام : امیرحسین

  he approved himself ripe for military command.(Show, Prove)

 • نام : محمدعلي

  The administrative approved the laws for population enhancement !!

 • نام : الهام

  The opposite is -----> disapprove

 • نام : الهام

  To accept something as correct

 • نام : الهام

  Approval ------> noun

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر aproov

 • نام : الهام

  To like something or sb

 • نام : سحر

  کدبندی: ا پرو موافقت کرد بره اونجا؟

 • نام : محمدعلي

  The bill need the president approval to pass!

 • نام : N

  to have a favorable view

 • نام : N

  to find to be acceptable

 • نام : N

  If you approve of someone or something, you have a good opinion of them

 • نام : N

  authorize, authorise, clear, pass

 • نام : احسان

  officially agree to or accept as satisfactory. "the budget was approved by parliament

 • نام : احسان

  synonyms: accept, agree to, consent to, assent to, acquiesce in, concur in, accede to, give one's blessing to, bless, give one's seal/stamp of approval to, rubber-stamp, say yes to

 • نام : احسان

  prove; show. "he approved himself ripe for military command

 • نام : احسان

  To consent to officially or formally; confirm or sanction: The Senate approved the treaty.

 • نام : محمدعلي

  I have been approved in final examination !

 • نام : پیمان

  I'm glad you approved.

 • نام : پیمان

  I approve of your plan.

 • نام : پیمان

  I don't think Tom would approve.

 • نام : پیمان

  Did they approve your project?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت