ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Appoint

توسعه کلمه Appoint

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  assign a job or role to (someone).

 • نام : غزل

  1. to give (a person) a job or position-------------------. They appointed him manager; They have appointed a new manager. منصوب کردن

 • نام : غزل

  2. to fix or agree on (a time for something). -------------to appoint a time for a meeting. تعین کردن

 • نام : غزل

  syn:assign, name, choose, commission, select, elect, install, delegate, nominate

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی کلمه برای حفظ: "اَ پایین""منصوب کردند" .

 • نام : سينا

  to choose someone for a position or a job

 • نام : محمدعلي

  Who know difference between selection and appointment?!!

 • نام : A

  leader appoint president in iran

 • نام : محمدعلي

  In my mind,Appointment is a main problem in management systems!!

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر ------> epoynt اِ پوینت

 • نام : الهام

  Appointment ------> noun

 • نام : احسان

  Means "arrange, assign, command, designate ",,,,,......antonyms :discharge, dismiss, reject

 • نام : محمدعلي

  I will be appointed to the new position in the next month!!

 • نام : امیرحسین

  می پسندم

 • نام : امیرحسین

  Assign

 • نام : محمدعلي

  Appointing a chairman for some position without election is absurd and abolished in modern countries!

 • نام : N

  To furnish; equip: a house that is comfortably appointed

 • نام : N

  to fix; set: to appoint a time for the meeting

 • نام : N

  to name or assign officially: to appoint a new treasurer

 • نام : احسان

  assign a job or role to (someone). "she has been appointed to the board

 • نام : احسان

  synonyms: nominate, name, designate, install as, commission, engage, adopt,

 • نام : احسان

  determine or decide on (a time or a place). "they appointed a day in May for the meeting

 • نام : پیمان

  He was appointed chairman.

 • نام : پیمان

  Tom appointed her as manager.

 • نام : پیمان

  I've been appointed to help you.

 • نام : پیمان

  The government appointed a committee to investigate the accident.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت