ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Appeal

توسعه کلمه Appeal

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  noun ==> a serious or urgent request, typically one made to the public.

 • نام : امیر

  verb ==> make a serious or urgent request, typically to the public.

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: " اِ پیل" " درخواست کردی" مگه چی میخوای بخری؟ (پول به لهجه شیرین لری)

 • نام : غزل

  (often with to) to ask earnestly for something. ------She appealed (to him) for help. درخواست کردن؛ تقاضا کردن

 • نام : غزل

  to take a case one has lost to a higher court etc; to ask (a referee, judge etc) for a new decision.-------- He appealed against a three-year sentence. فرجام خواستن

 • نام : غزل

  (with to) to be pleasing. This place appeals to me. جذابیت داشتن

 • نام : غزل

  apeal(n):a request --- The judge rejected his appeal. تقاضا؛ درخواست

 • نام : سينا

  appeal to somebody to do something---an appeal to the army to not use too much force

 • نام : محمدعلي

  Guilty person was appealing to the judge for hanging prevention!

 • نام : محمدعلي

  Or appeal to the army to not use forbidden ammunition!!!

 • نام : امیرحسین

  request-demand

 • نام : محمدعلي

  Who is innocent would appeal to judges convictions!!

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر -----> epiil

 • نام : سحر

  کدبندی:درخواست برای گوشی اپل زیاد شده

 • نام : محمدعلي

  With the loud crying the baby revealed his pain to his parent!

 • نام : امیرحسین

  می پسندم

 • نام : امیرحسین

  Request

 • نام : محمدعلي

  The appeal by the accused is analyzed by the jury!

 • نام : الهام

  adjuration

 • نام : احسان

  make a serious, urgent, or heartfelt request. "police are appealing for information about the incident

 • نام : احسان

  apply to a higher court for a reversal of the decision of a lower court. "he said he would appeal against the conviction

 • نام : احسان

  a serious, urgent, or heartfelt request. "his mother made an appeal for the return of the ring

 • نام : احسان

  an application to a higher court for a decision to be reversed. "he has 28 days in which to lodge an appeal

 • نام : پیمان

  Tom appealed to us for help.

 • نام : پیمان

  It doesn't sound to appealing.

 • نام : پیمان

  The lawyer decided to appeal the case.

 • نام : پیمان

  Mary has a lot of sex appeal.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت