ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Announce

توسعه کلمه Announce

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  make a public and typically formal declaration about a fact, occurrence, or intention.

 • نام : غزل

  make known, tell, report, reveal, publish, declare, advertise, broadcast,

 • نام : غزل

  to make known publicly-----. Mary and John have announced their engagement. اعلام کردن

 • نام : غزل

  to make known the arrival or entrance of.--- He announced the next singer. به اطلاع رساندن؛ از ورود کسی خبر دادن

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " اِ نون سی" تومان " اعلام کردن " به قیمتش اضافه شد!

 • نام : امیرحسین

  the president's office announced that the state of siege would be lifted.

 • نام : امیرحسین

  make public, make known, report, notify, publicize

 • نام : الهام

  Meaning 1: to make something known publicly in an official way. Ex: The winners will be announced in next week's paper

 • نام : الهام

  Meaning 2: to say something in a loud voice or in an aggressive way. Ex: she stormed into my office and announced that she was quitting

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر --->anaons(شبیه تلفظ عربی اَوْسَط ---> اَوْ ao)

 • نام : امیرحسین

  می پسندم

 • نام : امیرحسین

  Tell

 • نام : N

  To provide an indication of beforehand

 • نام : N

  To proclaim the presence or arrival of

 • نام : احسان

  make a formal public statement about a fact, occurrence, or intention

 • نام : احسان

  "the President's office announced that the siege would be lifted

 • نام : احسان

  make known the arrival of (a guest) at a formal social occasion. synonyms: introduce, present, name; usher in "Victor announced their guests

 • نام : احسان

  give information about (transport) in a station or airport via a public address system. "they were announcing her train

 • نام : پیمان

  He announced his engagement to her.

 • نام : پیمان

  They announced that a storm was coming.

 • نام : پیمان

  Tom announced his resignation yesterday.

 • نام : پیمان

  The result of the election will be announced tomorrow.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت