ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Ancient

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ("انشای" "قدیمی" ت خیلی بهتر بود.

 • نام : مهرانه

  very old ; an ancient building

 • نام : مهرانه

  syn. : classical, old, former, past, early, bygone, primordial, primeval,

 • نام : امیرحسین

  old, antique,classic

 • نام : محمدعلي

  Ancient history is full of interesting legends!!

 • نام : الهام

  Meaning 1:---> belonging to the distant past

 • نام : الهام

  Meaning 2: connected with the distant past

 • نام : الهام

  Meaning 3: having existed for a long time ex: This ceremony is an ancient native American tradition

 • نام : الهام

  Meaning 4: (informal) ----> very old

 • نام : محمدعلي

  I think,The fact about ancient history is changed along the years!!

 • نام : حسین

  old

 • نام : احسان

  belonging to the very distant past and no longer in existence.

 • نام : احسان

  "the ancient civilizations of the Mediterranean"

 • نام : احسان

  synonyms: of long ago, earliest, first, early, past, former, bygone;

 • نام : احسان

  an old man. "a solitary ancient in a tweed jacket"

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت