ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Ancestor

توسعه کلمه Ancestor

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  a person, typically one more remote than a grandparent, from whom one is descended.

 • نام : غزل

  a person who was a member of one's family a long time ago and from whom one is descended. جد

 • نام : غزل

  Synonyms: forebear, forefather, progenitor,descendant

 • نام : سينا

  a member of your family who lived a long time ago [↪ descendant]: My ancestors were French.

 • نام : سينا

  the form in which a modern machine, vehicle etc first existe

 • نام : سينا

  ancestral adjective: the family's ancestral home

 • نام : عباس

  Opposites: descendant, successor

 • نام : عباس

  "descendant" is a antonym, not a synonym Ms. Ghazal!

 • نام : فائزه

  کد بندی: " آن سه تور" از " نیاکانم" به ارث رسیده!

 • نام : sara

  synonym:progenitor,predecessor

 • نام : امیرحسین

  a person, typically one more remote than a grandparent, from whom one is descended.

 • نام : A

  ancestor equall same father grandfather grandfather.

 • نام : A

  The abacus is the ancestor of the modern calculators .چرتکه جد ماشین حسابهای مدرن است

 • نام : احسان

  person in your family who lived a long time ago,.....ancestry: line of ancestors,......synonym: antecedent, antecessor, forebear, forefather, forerunner, progenitor, predecessor, ,.......antonym: descendant

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر ----> ansester

 • نام : رضا

  ancient ~ ancestor اين دو كلمه هم خانواده هستند و تقريبا هم معني

 • نام : حسین

  Forefather

 • نام : N

  A forerunner or predecessor

 • نام : N

  progenitor

 • نام : احسان

  a person, typically one more remote than a grandparent, from whom one is descended.

 • نام : احسان

  an early type of animal or plant from which others have evolved. "the ancestor of most dolphins is not clear"

 • نام : احسان

  an early version of a machine, system, etc. "this instrument is an ancestor of the lute"

 • نام : علی

  the forefathers that lived in previous times, grand-papa

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت