ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Among

توسعه کلمه Among

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : غزل

  meaning1: in the middle of. a house ---Ex: among the trees.

 • نام : غزل

  meaning2: in shares or parts to each person (in a group etc).----Ex: Divide the chocolate amongst you

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی کلمه برای حفظ: "اِ مونگولا" "میان " جمعیت هستند.

 • نام : عباس

  among, amongst ▶ preposition you're among friends: SURROUNDED BY, in the company of, amongst, amid, in the middle of; poetic/literary amidst, in the midst of. a child was among the injured: INCLUDED IN, one/some of, in the group/number of. he distributed the proceeds among his creditors: BETWEEN, to each of.

 • نام : محمدعلي

  Remaining with good name among the people is essential in my life!!

 • نام : امیرحسین

  : A) the king called the three princesses to divide his kingdom among them./// B) wild strawberries hidden among the roots of the trees./// C) he was among the first 29 students enrolled.

 • نام : امیرحسین

  amid

 • نام : امیرحسین

  in shares or parts to each person

 • نام : احسان

  situated more or less centrally in relation to (several other things). "flowers hidden among the roots of the trees"

 • نام : احسان

  synonyms: surrounded by, in the company of, amid, in the middle of, between, in the thick of

 • نام : احسان

  being a member or members of (a larger set). "a British woman was among the 54 victims of the disaster"

 • نام : احسان

  synonyms: included in, one of, some of, in the group of, in the number of, out of "a child was among the injured"

 • نام : محمدعلي

  The host walks among people to feel comfort by them!

 • نام : mojtaba

  amid, in; between

 • نام : پیمان

  We are among friends.

 • نام : پیمان

  We agreed among ourselves.

 • نام : پیمان

  Divide this among yourself.

 • نام : پیمان

  Divide the cake among you three.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت