ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Amend

توسعه کلمه Amend

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  make minor changes in (a text) in order to make it fairer, more accurate, or more up-to-date.

 • نام : مسعود چراغی

  to correct or improve

 • نام : علی

  she smiled, trying to amend her last statement او كوشيد كه‌ حرف‌هاى قبلى‌ خود را با لبخندى بهبود بخشد.‏

 • نام : غزل

  make amends : to do something to improve the situation after doing something wrong, stupid etc----- Ex: He gave her a present to make amends for his rudeness.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی کلمه برای حفظ: "آمنه" موهاشا"اصلاح کرد".

 • نام : سينا

  to correct or make small changes to something that is written or spoken

 • نام : Saeed

  برادر سید ابوالحسن بابت کدبندی کلمات ممنون

 • نام : ar

  amendable

 • نام : ar

  amendatoryاصلاحی

 • نام : ar

  amende

 • نام : عباس

  REVISE, alter, change, modify, qualify, adapt, adjust; edit, copy-edit, rewrite, redraft, rephrase, reword, rework, revamp.

 • نام : ar

  مشابه = amende honorable - amendment file - forecast amendment

 • نام : sara

  syn:alter,correct,modify

 • نام : hasan

  reform

 • نام : امیرحسین

  reclaim, modify, correct, improve, accommodate

 • نام : محمدعلي

  Sometimes we need amendment for our daily activity!!

 • نام : امیرحسین

  rule was amended to apply only to nonmembers

 • نام : محمدعلي

  This amendment is supplemental to recently published document !!

 • نام : A

  we must amend mistakes's behaviors. ما باید رفتارهای اشتباهمان را اصلاح کنیم.

 • نام : محمدعلي

  I think new government is associated with new amended idea for driving the country administration's bus!!

 • نام : javad

  improve, reclaim, better

 • نام : سحر

  کدبندی:عمه رفت اصلاح

 • نام : محمدعلي

  The new manager will amend previous program!

 • نام : امیرحسین

  improve

 • نام : امیرحسین

  better

 • نام : محمدعلي

  The new coach said this playing system is abolished and should be amended!

 • نام : N

  to remove or correct faults in

 • نام : احسان

  make minor changes to (a text, piece of legislation, etc.) in order to make it fairer or more accurate, or to reflect changing circumstances. "the rule was amended to apply only to non-members"

 • نام : احسان

  synonyms: revise, alter, change, modify, qualify, adapt, adjust

 • نام : احسان

  improve the texture or fertility of (soil). "amend your soil with peat moss or compost"

 • نام : احسان

  to alter, modify, rephrase, or add to or subtract from (a motion, bill, constitution, etc.) by formal procedure: Congress may amend the proposed tax bill.

 • نام : امیر

  if you like me,you have to amend your speaking.

 • نام : پیمان

  I'd like to make amends.

 • نام : پیمان

  They amended the document.

 • نام : پیمان

  It's never too late to make amends.

 • نام : پیمان

  I'll have to make amends to them for my mistake.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت