ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Ambassador

توسعه کلمه Ambassador

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  an accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country.

 • نام : غزل

  representative, minister, agent, deputy, diplomat, envoy, consul, attaché, emissary, legate, plenipotentiary

 • نام : غزل

  the government minister appointed to act for his government in another country. ------------the British Ambassador to Italy

 • نام : مهرانه

  کد بندی حفظ کلمه : " آم " بَسه " دُرُ " ست صحبت کن با " سفیر "

 • نام : عباس

  a diplomat sent by a state as its permanent representative in a foreign country. ▶a representative or promoter of a specified activity.

 • نام : امیرحسین

  legate

 • نام : احسان

  We also use deputy, diplomat, consul

 • نام : امیرحسین

  legate

 • نام : امیرحسین

  diplomat

 • نام : احسان

  an accredited diplomat sent by a state as its permanent representative in a foreign country. "the French ambassador to Portugal"

 • نام : احسان

  synonyms: envoy, diplomat, ambassador extraordinary, ambassador plenipotentiary, plenipotentiary, consul, attaché, chargé d'affaires, emissary, legate, (papal) nuncio, representative, deputy; datedambassadress "the American ambassador to London"

 • نام : احسان

  a representative or promoter of a specified activity. "he is a good ambassador for the industry"

 • نام : N

  An authorized messenger or representative

 • نام : پیمان

  You are an ambassador of heavens.

 • نام : پیمان

  Let’s not play games, Ambassador.

 • نام : پیمان

  He invited the Brazilian ambassador to.

 • نام : پیمان

  They talk of making him an ambassador.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت