ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Air force

توسعه کلمه Air force

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  Iran air force is best...

 • نام : امیرحسین

  the branch of a nation's armed services that conducts military operations in the air.===> Nigeria's military consists of an army, a navy, an air force , and a police force.

 • نام : وحید

  the part of a country’s military organization that uses planes in fighting

 • نام : ونوس

  they involve air force in war.

 • نام : احسان

  aviation branch of a country's armed forces

 • نام : احسان

  a branch of the armed forces concerned with fighting or defence in the air.

 • نام : احسان

  An air force, also known in some countries as an air army, is in the broadest sense, the national military organization that primarily conducts aerial warfare.

 • نام : احسان

  the ​part of a country's ​military ​forces that uses ​aircraft and ​fights in the ​air: the United States Air Force.

 • نام : مجید

  the airborne branch of a country's armed forces

 • نام : مجید

  The Army and the Air Force were furious because he'd evaded their radar net

 • نام : پیمان

  This was the time the US Navy angered by the Libyan Airforce.

 • نام : پیمان

  found a deserted Island in the Pacific where the Japanese airforce had run.

 • نام : پیمان

  As for our airforce, it was mostly rendered impotent even before the start of our invasion.

 • نام : پیمان

  Anyway, their airforce is bound to panic on hearing about our presence so close to their coast.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت